Watersnoodramp 1953

De Deltawerken

Oorzaken hoog water

Watersnoodramp 1995

De Biesbosch

De Vestingsdriehoek

Hydrologie

Colofon

Home

 

 

De watersnoodramp van 1953 en de bijna watersnoodramp van 1995 hebben allebei een andere oorzaak. Maar ze hebben ook overeenkomsten zoals het zogeheten broeikaseffect?  Of is het juist heel normaal dat de temperatuur op de aarde zo nu en dan hoger wordt? Dit zijn vragen die we willen proberen te beantwoorden, maar het probleem is zo ingewikkeld dat dat niet gaat. We proberen stap voor stap U kennis te laten maken met het systeem dat zorgt voor het klimaat, en op het einde zetten we alles op een rijtje om te kijken wat nu de oorzaken kunnen zijn. Dit is belangrijk voor Nederland. Immers, met voorspellingen kunnen we ons voorbereiden op de toekomst.

 

 

De atmosfeer 

Om onze aarde zit een dikke laag lucht  genaamd de atmosfeer, die ons beschermt tegen de straling van de zon, maar ook zorgt  voor dat de aarde warm genoeg blijft met behulp van broeigassen  

 

De oceanen

De oceanen spelen een hele belangrijke rol in het klimaat, immers 2/3 van het aardoppervlakte is bedekt met water. Door de oceanen is het niet te koud op de polen, en ook niet te warm bij de evenaar. 

 

Verleden

Hoe was het klimaat in het verleden? hetzelfde als nu? of toch wat warmer, of juist kouder. En hoe weet je de temperaturen van duizend jaar terug?

 

De toekomst. 

We hebben nu zowel naar de belangrijkste systemen gekeken die zorgen voor het klimaat op aarde en we hebben naar het verleden gekeken. Kunnen we nu iets over de toekomst zeggen? 

 

 

  Webquest

Er wordt veel gezegd over het klimaat van de toekomst. Met name over het wel of niet bestaan van het broeikas effect. Het probleem zit zo ingewikkeld in elkaar dat het niet mogelijk is om een goed antwoord te geven. Wel is het mogelijk om met modellen de werkelijkheid te benaderen. En dat kan met deze webquest

 

De uiterwaarden

De uiterwaarden spelen een belangrijke rol bij het hoge water. Want de uiterwaarden moet het  water "opslaan" wanneer de rivier overstroomt. Door toegenomen bebouwing in de uiterwaarden is er steeds minder ruimte voor de rivier. Wat doet de Nederlandse regering nu ze weten welke gevolgen het vol bouwen van de uiterwaarden kan hebben ?