De Grevelingen | Deltawerken

De werkzaamheden in het kader van het Deltaplan verplaatsen zich meer landinwaarts na het succes bij het Veerse gat. De afsluiting van de Grevelingen vindt plaats met een dam tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Er moet daar ongeveer een lengte van 6 km water worden overbrugt.

Het werk begint in 1958. Als gebruikelijk wordt gestart met het maken van een werkhaven, in dit geval komt deze bij Bruinisse. Bij het vissersdorp wordt ook een bouwput gemaakt van 125 bij 16 meter voor een schutsluis. Terwijl dat aan de gang is wordt er al gestart met de bouw van de dam. Men begint met het bouwen van een dam op de plaat van Oude Tonge. Nadat hierop een dam is gemaakt resteren er nog 3 stroomgeulen één van 400 meter aan de kant van Schouwen-Duiveland en een dubbelgeul in de bocht van Sint Jacob en Krammer aan de kant van Goeree-Overflakkee. In 1961 is de dam op de Oude-Tonge klaar. In het zuidelijke sluitgat wordt een drempel opgeworpen. Daarvoor gebruikt men oude materialen zoals zink maar ook nieuwe materialen zoals plastic, giet-asfalt en nylon.
In mei 1962 wordt het sluitgat tussen de plaat van de Oude-tonge en de nieuwe schutsluis van Bruinisse gedicht.

De dam is dan echter nog niet af want er zijn namelijk nog twee geulen die gedicht moeten worden aan de kant van Goeree-Overflakkee. De bouwers beschikten over een meerdere methoden om dat te doen. Het eerste idee was om een brug aan te leggen, zodat vrachtwagens puin in de geul konden storten. Vervolgen kwam “het” idee; over het water werd een kabelbaan gebouwd. Gondels hangend aan de kabelbaan zouden hun vracht – enorme grote stenen – loslaten boven de watergeul. De kabelbaan werd in Frankrijk gemaakt en kostte uiteindelijk 8,2 miljoen gulden. In eerste instantie zou de kabelbaan 5,8 miljoen kosten. Doordat er echter een kabel van negen centimeter brak. liep het project een enorme vertraging op en vielen de kosten veel hoger uit. In januari slaat het noodlot toe. Tijdens een januaristorm wordt een deel van het werk vernietigd. Inclusief het werk wordt er in totaal 170.000 ton materiaal gestort. Daarna wordt er nog zand overheen gespoten.

En in 1965 is de dam eindelijk af.

Terug