De Zandkreekdam 1960 | Deltawerken

De Zandkreekdam

De afsluiting van de Zandkreek startte met het maken van een bouwput voor de schutsluis die een lengte van 140 meter en een breedte van 20 meter had. Forse afmetingen, die nodig geacht werden omdat het toekomstige Veerse-meer als een achterdeur fungeert voor scheepvaart van en naar Vlissingen en naar de rest van het land.

De bouw van de verbindingsdam vanaf Noord-Beveland verloopt voorspoedig en in 1959 is de Zandkreek met 300 meter versmald. Omdat echter de scheepsvaart erg belangrijk was moest eerst de schutsluis klaar zijn voordat ze de Zandkreek helemaal konden afsluiten.

Nadat de schutsluis klaar was kon men beginnen met het helemaal afsluiten van de Zandkreekdam. Voordat echter de caissons geplaatst konden worden werd er eerst een drempel in het water gebouwd, waarop de caissons afgezonken werden.  werd gebruikt voor de afdekking van de drempels in plaats van de bekende zinkstukken van wilgentenen

 

Aan de linkse kant ziet u de sluis en aan de rechter kant de dam zelf.

De sluiting van het laatste deel van de Zandkreek werd gedaan met behulp van caissons die binnen 4 dagen werden afgezonken op de drempels. Op 5 mei 1960 is het dan is zover. Om precies 02:22 is de afsluiting van de Zandkreek een feit. Dit is een histories ogenblik voor de bewoners van Noord-Beveland want door de afsluiting zijn ze niet langer afhankelijk van de veerverbindingen. Ook voor Rijkswaterstaat is de afsluiting van de Zandkreek belangrijk, de Zandkreekdam is de eerste van drie dammen die in het kader van het drie-eilanden plan is gemaakt.

 

Terug naar hoofdmenu