Hollandse IJsselKering

 

Als eerste word in 1954 gestart met de “afsluiting” van de Hollandse IJssel, dit is nodig om de zwakke dijken langs de Krimpenerwaard te beschermen. De afsluiting is nodig ter bescherming van een industrie en woongebied met 1,5 miljoen inwoners.

Tijdens het ontwerpen van dit deltawerk moest de Deltacommissie met de volgende facetten rekening houden:

-De kering moest tot 6 meter N.A.P komen.

– De kering moet dubbel uitgevoerd zijn.

– Het getij moet intact blijven.

– De scheepsvaart mag van de afsluiting geen hinder ondervinden.

– De kering moet zo dicht mogelijk bij de riviermonding gebouwd worden.

Dit waren heel wat eisen, na lang nadenken werd er besloten een Deltawerk te bouwen met een beweegbare deuren die alleen dicht gaat bij een stormvloed.

De kering fungeert als een soort sluis. Als het water weer zo hoog komt als in 1953 dan kunnen de twee wanden – die elke ruim 670 ton wegen – tussen de vier grote pilaren naar benden. De twee schuiven vormen dan een soort dam. Als de 2 schuiven naar beneden zijn, loopt het achterliggende land geen gevaar meer. Om de scheepsvaart door te laten gaan tijdens een afsluiting is er aan de zijkant een schutsluis gebouwd. Wanneer er geen noodsituatie is blijft deze stormvloedkering open. Zodat het getij blijft. Samenvattend; een ideale oplossing om het IJssel gebied te beschermen.

Leuk om te weten.

– Eén schuif weegt wel 670 ton!!

-De schuiven hangen op een hoogte van 20 meter boven het NAP.

-Dit waterbouwkundig – project koste ongeveer 40 miljoen gulden. Dat is zo een 18 miljoen euro

Terug