Markiezaatskade | Deltawerken

De Markiezaatskade

De Markiezaatskade is een secundaire afsluitingsdam in de vorm van een omkading van het Markiezaat van Bergen op Zoom, door middel van een vier kilometer lange dam tussen Zuid-Beveland (ten oosten van de Kreekraksluizen) en de Molenplaat voor Bergen op Zoom. Het is een onderdeel van de Compartimenteringswerken. De kade werd aangelegd om de sluiting van de Oesterdam te vergemakkelijken en om te voorkomen dat tijdens de bouw van deze dam op de Schelde-Rijnverbinding onaanvaardbare hoge stroomsnelheden zouden ontstaan.
De Markiezaatskade bestaat, van zuid naar noord, uit een 1900 meter lange laag zuidelijke dam, een stenen sluitkade van 800m, een noordelijk dam van 400m, een 1100meter lange hoogdam ten westen van de Molenplaat en tenslotte een verbindingsdam met de zuidkant van de Molenplaat.
Op 23 december 1980 vond de aanbesteding plaats van de aanleg van de westelijke Markiezaatskade. Maar niet alles ging vlekkeloos, want in de nacht van 10 op 11 maart 1982 brak de westelijke Markiezaatskade tijdens een storm door.

Door een storm werd een deel van de dam verwoest en moest dus opnieuw gemaakt worden.

Leuk om te weten:
Achter de kade ontstond het Markiezaatsmeer. Hierin verrees de Bergse Plaat. Voor de gemeente Bergen op Zoom was dit een mooie gelegenheid om een nieuwe woonwijk aan te leggen. Inmiddels kunnen de bewoners van 2500 woningen zeggen dat ze in het voormalige Markiezaatsmeer wonen.

Terug