Ontstaan van de Biesbosch

Al voor het begin van onze jaartelling was de Biesbosch een woest en ondoordringbaar eilandengebied. Door het samenstromen van de rivieren naar de zee, gecombineerd met eb en vloed waren er grote verschillen in waterniveaus. Hierdoor slibde er land aan en dit raakte bedekt met biezen en Elsebroek bossen. Deze schoten wortel en hielden de klei vast. Zo ontstond er meer moeras en bos gebied. In de loop van de eeuwen kwamen er nederzettingen die dankbaar gebruik maakten van de grond. De mensen uit de nederzetting bouwden kaders om de eilanden, ze gebruikten het gebied dan voor landbouw of veeteelt. In die tijd was er zo veel goede grond beschikbaar dat er genoeg voedsel was voor het gehele graafschap Holland. Doordat er in het begin van de 15e eeuw zoveel welvaart was kwamen er ook steeds meer mensen wonen. Maar helaas, er was niet voor iedereen werk. Het gevolg was roven en plunderen. Samen met de Bourgondische graven raakten deze plunderaars slaags met de lokale bevolking die werden gesteund door de graven van Holland [ de Hoekse ]. Deze ruzies zijn in de geschiedenis beter bekend als bekend als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Een direct gevolg van deze ”oorlog” was dat men geen tijd en geld had om onderhoud te plegen aan de verzwakte en verwaarloosde dijken rond de grote of Zuid Hollandse waard. Het gebrek aan onderhoud en de verwaarlozing had grote gevolgen.

De Sint Elisabeth vloed
Op de feestdag van Sint Elisabeth [ 18 november 1421 ] ging het helemaal mis, springtij en een zware storm waren hier de oorzaak van. Door het hoge zeewater kon de rivier de Merwede zijn water niet meer afvoeren. Het zeewater verwoeste de dijken bij de dorpen Moerdijk en Zwaluwe. Intussen steeg het rivier water alsmaar. Het gevolg daarvan was dat de verwaarloosde dijken bij Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem doorbraken. Volgens sommige geschiedschrijvers gingen 72 dorpen en gehuchten verloren door het hoge water.

 

 

Een aantal dat later door wetenschappers is tegen gesproken. Behalve het verlies van de dorpen en gehuchten kwamen er circa 4000 mensen om en ontelbaar veel vee. De eens zo welvarende polder veranderde in een binnenzee van 30.000 hectare. Men was terug bij het begin. Al het werk van heel veel jaren was in één keer vernietigd. Deze situatie van 1421 heeft voortbestaan tot aan de 2e helft van de 19e eeuw. Tussen 1850-1870 werd de Nieuwe Merwede gegraven, dit stuk gegraven rivier was nodig om de Merwede te ontlasten. Dit had echter tot gevolg dat de Biesbosch in twee delen werd gesneden namelijk: de Brabantse Biesbosch en de Sliedrechts Biesbosch. Wij hebben het in dit project vooral over de Brabantse Biesbosch.

 

Terug naar hoofdmenu