Philipsdam | Deltawerken

De Philipsdam is een secundaire afsluitingsdam een afsluitingsdam tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland ter afsluiting van de Krammer en het Volkerak. De dam maakt, samen met de Oesterdam en de Markiezaatskade, onderdeel uit van de Compartimenteringswerken. Men begon zo als gewoonlijk met de aanleg van een werkeiland (ca 96 ha) en het damvak Philipsdam voor de bouw van de Krammersluizen. Daarna werd het damvak Slaak aangelegd, vervolgens werden de sluitgaten Slaak en Krammer gedicht. In de bouwput kwamen de Krammer sluizen met een uitgebreid zout/zoetscheidingssysteem.

Als eerste werd midden in de Krammer een werkeiland aangelegd op de Plaat van Vliet. Op dit werkeiland werd een bouwput gegraven voor de bouw van de Krammersluizen. De aanbesteding van het werkeiland en bouwput vond plaats op 30 november 1976. De ringdijk voor de aanleg van het werkeiland werd op 9 augustus 1977 gesloten. Op 1 juni 1978 werden werkeiland en bouwput opgeleverd.De sluiting van het sluitgat Slaak gebeurde op 7 september 1986 waarna op 17 april 1987 het sluitgat Krammer werd gesloten.

Dit zijn de speciale sluizen.

Na het gereedkomen van het werkeiland en de bouwput kon in oktober 1978 de bouw van twee schutsluizen voor de binnenvaart en een jachtensluis beginnen. Op 20 oktober 1983 was het sluizencomplex eindelijk klaar. Maar pas op 2 februari 1987 vond de officiële ingebruikname plaats. Maar de bouw was eigenlijk nog niet klaar want wegens de grote populariteit van de watersporters voor deze verbinding werd op 6 juni 1994 een tweede jachtensluis in gebruik genomen.

Terug