Volkerakdam en Hellegatsplein | Deltawerken

In dezelfde periode dat er aan de Grevelingendam wordt gewerkt zijn de waterbouwkundigen een paar kilometer verderop bezig met een ander project. Met volle kracht wordt er gewerkt aan het afsluiten van het Volkerak en het aanleggen van betere oeververbindingen. Rijkswaterstaat doet dit vanwege de totale waterhuishouding. Voordelen zijn een snellere afvoer van water en een betere afvoer van ijs tijdens de wintermaanden. Ook de verbetering van de verkeerssituatie ter plaatse is een belangrijk argument. De werkzaamheden aan de Volkerakdam en Hellegatsplein zijn in 1969 gereed. Nu in het jaar 2000 is de verbinding op de grens van het Hollands Diep en het Haringvliet een belangrijke verkeersslagader tussen Brabant en de Randstad Nederland.

Het realiseren van de dam over de Hellegatsplaten naar Goeree-Overflakkee, over een afstand van 4,5 kilometer, gaat vlot. Het werk gaat zo snel omdat de getijdenstroom totaal ontbreekt. In juli 1958 beginnen gespecialiseerde bedrijven met het opspuiten miljoenen kubieke meters zand. Er blijft een kleine geul over [ Het Ventjagersgat ] maar ook die wordt in februari 1959 definitief gesloten.

Begin 1959 is ook de brug over het Haringvliet klaar. Na jaren van hard werken en vechten tegen de elementen ligt er een vaste oeververbinding tussen het eiland Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid Holland. Om de kosten van deze brug terug te verdienen, en ook om in het onderhoud te voorzien, werd er de eerste 10 jaar tol geheven. Iedereen die van de brug gebruik maakte moest betalen. Na een periode van tien jaar nam het rijk de brug en het bijbehorende onderhoud over.

Het Volkerak, een druk bevaren water in Nederland, vraagt om een speciale aanpak als het gaat om de bouw van een brug. Omdat het een onderdeel is van het Schelde-Rijn kanaal werd destijds ook België betrokken bij het overleg. Om te zorgen dat er tijdens de bouw van de brug de scheepsvaart zo min mogelijk hinder ondervindt worden er sluizen gebouwd, die aan hoge eisen moeten voldoen. Er worden totaal 3 sluizen gebouwd met een lengte van 320 meter en een breedte van 24 meter.

De bouw van de sluizen wordt gestart op juli 1960 [ kosten 2,5 miljoen gulden]. De bijbehorende brug is in 1965 klaar.

De Volkerak sluizen vanuit de lucht.

Vervolgens wordt de dam in het Volkerak gebouwd. Deze dam wordt gesloten met doorlaatcaissons, eerder gebeurde dat. bij het Veerse gat. De toen opgedane ervaring komt goed van pas.

In 1969 is zo ver……………………. Het Volkerak is klaar !!

Terug naar hoofdmenu